Przejdź do treści

Najlepsza szkoła budowlana w regionie

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku to szkoła kształcąca w wielu poszukiwanych na rynku pracy zawodach z branży budowlanej, elektroenergetycznej i chemicznej, która zawsze dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do potrzeb tego rynku. Jest to szkoła przyjazna uczniowi, w której każdy może odnaleźć swoje mocne strony, zrealizować swoje zainteresowania i pasje.

Bardzo dobre wyniki zdawalności zarówno egzaminów maturalnych jak i zawodowych potwierdzają wysokie lokaty, jakie szkoła uzyskuje co roku w rankingu miesięcznika „Pespektywy”.

Sukcesy te są możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze i bazie techno-dydaktycznej.  Nauczyciele zawodu to w większości praktycy w swoich dziedzinach, którzy umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w późniejszej pracy. Oprócz zagadnień objętych programem nauczyciele organizują szereg szkoleń, warsztatów umożliwiających uczniom zdobycie dodatkowych umiejętności. Dzięki nim absolwenci opuszczają mury szkoły wyposażeni w znajomość najnowocześniejszych technologii w zakresie nauczanych przedmiotów. W rozwijaniu zainteresowań zawodowych pomaga także organizacja wielu cyklicznych wycieczek tematycznych: na targi, budowy, do firm, a także liczne konkursy branżowe i współpraca z wieloma firmami zarówno z lokalnego jak
i ogólnopolskiego rynku pracy. Bardzo duże znaczenie dla osiągnięć naszych uczniów ma także fakt,
iż praktyczna nauka zawodu odbywa się w nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych oraz u pracodawców. 

O wszechstronny rozwój młodzieży w równym stopniu dbają nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, którzy starają się obudzić w uczniach zainteresowanie światem i zmotywować do rozwoju własnej osobowości, zachęcają także do udziału w konkursach, wolontariacie, organizują wycieczki i imprezy okolicznościowe. Nauczyciele dążą do tego, aby każda lekcja była interesująca. Bogate multimedialne wyposażenie pracowni, zajęcia prowadzone z pomocą najnowocześniejszego sprzętu, wykorzystanie technologii informacyjnej i tablic interaktywnych znacznie podnosi ich atrakcyjność.

Za swoją działalność szkoła została wyróżniona certyfikatami Szkoły Przedsiębiorczości oraz Krajowym Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie.

Zespół Szkół Budowlanych jest znany w środowisku z realizacji wielu projektów unijnych. Dzięki nim uczniowie przez lata realizowali praktyki zagraniczne, wakacyjne staże, uzyskiwali dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia (m.in. spawanie, prawo jazdy), doskonalili kompetencje personalne i społeczne. Udział uczniów w projektach, kołach zainteresowań, zajęciach sportowych, konkursach, wycieczkach i wyjazdach zagranicznych sprawia, że absolwenci to wszechstronnie wykształceni, dobrze wykwalifikowani fachowcy, wyposażeni w dodatkowe kwalifikacje, którzy z powodzeniem radzą sobie na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Na obecny wizerunek Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku miało wpływ wiele pokoleń pracowników, tysiące uczniów, kierujący nią dyrektorzy. Historia szkoły to właściwie historia dwóch placówek: Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku oraz Zespołu Szkół Ochrony Środowiska (z Białej), których losy połączyły się w 2002 roku. Obydwie miały znaczny udział w historii Płocka, powstały w odpowiedzi na potrzeby powstającego kombinatu (obecnie Orlen)  i rozbudowy miasta. Poza budową koncernu naftowego uczniowie budowali wiele obiektów użyteczności publicznej, m.in.  przedszkole na ulicy Kazimierza Wielkiego, Ośrodek Zdrowia przy ul. Miodowej, blok mieszkalny i Ośrodek Zdrowia na Osiedlu Dobrzyńska, budynek PKO przy Tumskiej, przedszkole przy ulicy Bielskiej, halę sportową przy ulicy Warszawskiej. Trudno sobie wyobrazić rozwój miasta bez absolwentów szkół budowlanych.

Historia obydwu szkół została opisana w publikacji K. Dziurlikowska, M. Strzegowska, Historia życiem pisana, czyli pół wieku Budowlanki 1960 – 2010, Płock 2010

Translate »
Skip to content