Przejdź do treści

Regulamin konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu – czyli moje wakacje z książką”


Z przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3 w wysokości 15 000 złotych. Obecnie jesteśmy na etapie planowania zakupów książek i wyposażenia biblioteki w konsultacji z przedstawicielami Książnicy Płockiej, Rodziców, Nauczycieli i Uczniów.

Program pozwala sfinansować zakup książek dla placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w tym zakupy lektur szkolnych i nagród dla uczniów. W szkołach przewidziano także dofinansowanie na zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Bieżące informacje dotyczące realizacji Programu będą dostępne w zakładce biblioteka szkolna.


Translate »