Przejdź do treści
Rys. 1: Rozmieszczenie wejść i dróg ewakuacyjnych w segmentach A, B, C, D i sali gimanstycznej budynku Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.
Rys. 2: Rozmieszczenie wejść i dróg ewakuacyjnych w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.
Translate »
Skip to content