Przejdź do treści

ViaRowo Zawodowo 2.0

Dni otwarte Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. W programie m.in.: Warsztaty zbrojarskie s. 129 Kiedy brakuje piątej klepki - układanie parkietu s.130 Jeżeli się uda - projektowanie i modelowanie 3D  w programie SketchUp s.214 Prezentacja zwodu monter izolacji przemysłowych - spotkanie w przedstawicielem firmy IZOBET s.124 Wystawa urządzeń energetyki odnawialnej i nie tylko;… 

Dzień wolny od zajęć

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz. U. 2019 poz. 502 Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

Egzaminy maturalne Formuła 2015

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku egzaminy z przedmiotów obieralnych do 23.05

Translate »