Przejdź do treści

Dzień wolny od zajęć

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz. U. 2019 poz. 502 Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2023r. godz. 800 - klasa III BSZIst (sala gimnastyczna) 23.06.2023r. godz. 900 – pozostałe klasy w klasach z wychowawcami Wychowawcy, SU, dyrektor szkoły, klasa 2T/8/2Zp/8/2i/8 , SU, koordynator- kol. K. Dziurlikowska

Translate »