Przejdź do treści

15 maja 2024 r.  – 29 maja 2024 r. (do godz. 15.00)

15 maja 2024 r.  – 22 lipca 2024 r.

3 lipca 2024 r. – 10 lipca 2024 r. (do godz. 15.00)

Do 15 lipca 2024 r.

19 lipca 2024 r. (do godz.12.00)

Także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

19 lipca 2024 r. –   24 lipca 2024 r. (do godz. 15.00)

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

25 lipca 2023 r. do godz. 14.00

Dokumenty dodatkowe:

Punkty przyznawane za szczególne osiągnięcia, w rekrutacji 2024/2025

Punkty przyznawane w rekrutacji, po 8 klasie rok szkolny 2024/2025

Regulamin rekrutacji 2024/2025

Zarządzenie dyrektora – planowane kierunki na rok 2024/2025


Od 29 lipca 2024 r. – 31 lipca 2024 r. (do godz.15.00)

Od 29 lipca – 09 sierpnia 2024 r.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

Do 06 sierpnia 2024 r.

08 sierpnia 2024 r.

Składanie przez  kandydatów – oryginałów dokumentów.

08 sierpnia 2024 r. – 12 sierpnia 2024 r. (do godz. 12.00)

Ogłoszenie  list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

12 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

Translate »
Skip to content