Przejdź do treści

15 maja 2023 r.  – 19 czerwca 2023 r.

15 maja 2023 r.  – 24 lipca 2023 r.

23 czerwca 2023 r. (od godz. 8.00) – 12 lipca 2023 r. (do godz. 15.00)

Do 18 lipca 2023 r.

21 lipca 2023 r.

Także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

21 lipca 2023 r. –   26 lipca 2023 r. (do godz. 15.00)

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

27 lipca 2023 r. do godz. 14.00

Dokumenty dodatkowe:


Od 31 lipca 2023 r. – 02 sierpnia 2023 r. (do godz.15.00)

Od 31 lipca – 09 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

Do 08 sierpnia 2023 r.

09 sierpnia 2023 r.

Składanie przez  kandydatów – oryginałów dokumentów.

09 sierpnia 2023 r. – 10 sierpnia 2023 r. (do godz. 15.00)

Ogłoszenie  list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

11 sierpnia 2023 r. do godz. 14.00

Translate »