Przejdź do treści

Technikum

To wysokiej klasy specjalista z zakresu projektowania i nadzorowania, wykonania sieci, instalacji, wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych.
Organizuje i wykonuje prace związane z montażem, uruchamianiem oraz eksploatacją , a także utylizacją wyeksploatowanych instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
Kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.
Realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej.
To osoba dokonująca pomiarów w terenie przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Na podstawie zebranych danych, tworzy on nowe mapy oraz aktualizuje te już istniejące, odpowiada za planowanie przestrzenne oraz projektowanie i zmianę struktury terenowej.
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe. Przedstawiciel tej profesji odpowiada za przygotowanie prac oraz montaż urządzeń, a następnie nadzorowanie i serwisowanie ich działania. Może także podjąć zatrudnienie w firmach konsultingowych i doradczych lub jako przedstawiciel handlowy firm zajmujących się produkcją i zastosowaniem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia może podjąć własną działalność gospodarczą.
Określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka na podstawie przeprowadzanych badań technologicznych. Zna również podstawy prawne dotyczące ochrony wód, powietrza i gleby.
Strony: 1 2
Translate »
Skip to content