Przejdź do treści

„Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku”

Dobry zwyczaj – wypożyczaj

 Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku dysponuje pracownią do kształcenia praktycznego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, która została wyposażona w ramach projektu pn.: Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

W pracowni znajdują się następujące urządzenia:

–       kocioł  opalany biomasą

–       pompa ciepła

–       turbina wiatrowa

–       panel fotowoltaiczny

–       kolektor słoneczny.

Informujemy, iż istnieje możliwość nieodpłatnego skorzystania z urządzeń zakupionych w ramach projektu, w ramach sieci współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. mazowieckim. Placówki kształcenia zainteresowane  skorzystaniem z urządzeń na terenie ZSB nr 1 w Płocku  będą miały obowiązek przygotowania i przekazania do ZSB nr 1 w Płocku własnych spisów sprzętu i wyposażenia, który zostanie udostępniony na stronie www.budowlanka.net oraz deklaracji udostępnienia go innym placówkom na określonych zasadach.

Zasady wypożyczenia urządzeń dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZSB nr 1 w Płocku określa umowa użyczenia dostępna w siedzibie szkoły.

W sprawie nawiązania współpracy prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 024 366 03 80 lub na adres email: budowlanka@budowlanka.net

KARTA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU – POBIERZ DRUK

Wykaz sprzętu możliwy do wypożyczenia.


W kolejnych edycjach projektu pozyskano nowy sprzęt i wyposażenie. W pracowniach znajdują się następujące urządzenia:

–       drukarka 3D z oprogramowaniem, materiały eksploatacyjne drukarki

–       stanowisko do badania rekuperatora

–       stanowisko montażowe sprężarkowych układów chłodniczych – stanowisko dydaktyczne

–       stacje napełniania czynnika R134a i R410a

–       stacje odzysku czynnika R134a i R410a

–       piec centralnego ogrzewania – stanowisko dydaktyczne

–       instalacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym – stanowisko dydaktyczne

–       instalacja ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym – stanowisko dydaktyczne

–       miernik parametrów instalacji elektrycznej

–       wielozakresowy miernik mocy

–       kamera termowizyjna

KARTA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU – POBIERZ DRUK

Translate »