Przejdź do treści

Egzaminy zawodowy

Harmonogram egzaminów zawodowych CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – CZERWIEC 2023 Harmonogram egzaminów zawodowych CZĘŚĆ PISEMNA – CZERWIEC 2023 z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 – FORMUŁA 2019 Komunikat dyrektora CKE… 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie PP2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA MODEL „D” Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA 2023 r. Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022… 

Egzamin maturalny

Matura 2023 Harmonogram egzaminu maturalnego pisemnego w roku szkolnym 2022/2023 Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2022/23 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r.… 

Translate »
Skip to content