Przejdź do treści

Egzamin maturalny

Matura 2023 Harmonogram egzaminu maturalnego pisemnego w roku szkolnym 2022/2023 Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2022/23 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r.… 

Translate »