Przejdź do treści

Ślubowanie klas pierwszych

W czwartek 13 października 2022 r. w naszej szkole miała miejsce podniosła uroczystość. Uczniowie klas pierwszych technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w obecności Dyrekcji szkoły, wychowawców i nauczycieli złożyli uroczyste ślubowanie. To doniosłe wydarzenie zostało poprzedzone wprowadzeniem sztandaru szkoły i wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego oraz wystąpieniem Pani Dyrektor Anny… 

Dzień Edukacji Narodowej

„Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”– myśl tę wypowiedziała Eliza Orzeszkowa, a ponieważ jest jak najbardziej aktualna, zasługuje dziś na przypomnienie. Jakże nie pisać́ wierszy,jakże nie płonąć w podzięce.Za dar najpiękniejszy,za SERCE. Tymi słowami pragniemy przekazać́ najserdeczniejsze życzenia naszym nauczycielom za wielką wyrozumiałość́ i trud włożony w nasze… 

Dni otwarte Funduszy Europejskich

  • Wydarzenia

Zajęcia otwarte w ramach konkursu „Pokaż swój projekt” W dniu 7 października w Zespole Szkół Budowlanych można było uczestniczyć w lekcji otwartej pn. “Projektowanie stref ochronnych lokalnych ujęć wody z wykorzystaniem drukarki 3D”. Zajęcia poprowadził Grzegorz Serejko, a zorganizowane były w ramach konkursu “Pokaż swój projekt” Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE… 

Sprzątanie Świata

Za nami kolejna edycja ogólnopolskiej akcji ‘’Sprzątania świata’’, która w tym roku odbywała się pod hasłem Wszystkie śmieci są nasze. Młodzież należąca do szkolnego klubu Geodeyzjno -Turystycznego GEO-TOUR wraz z Panem Grzegorzem Balińskim i Pawłem Antoszkiewiczem połączyła przyjemne z pożytecznym i w ramach spaceru posprzątała jar Brzeźnicy od mostu, przy… 

Egzaminy zawodowy

Harmonogram egzaminów zawodowych PP2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – STYCZEŃ 2023 Harmonogram egzaminów zawodowych PP2019 CZĘŚĆ PISEMNA – STYCZEŃ 2023 z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 – FORMUŁA 2019 Komunikat… 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie PP2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA MODEL „D” Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA 2023 r. Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022… 

Egzamin maturalny

Matura 2023 Harmonogram egzaminu maturalnego pisemnego w roku szkolnym 2022/2023 Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2022/23 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r.… 

Sky Rocket Your Agency Income
Get Our Free Guide to
Translate »