Przejdź do treści

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Bednarczuk Anna – uczennica –2TŚ/8 w zawodzie technik ochrony środowiska znalazła się w gronie wybitnych uczniów Północnego Mazowsza i otrzymała w dniu 8 grudnia 2022r – z rąk Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Krzysztofa Wiśniewskiego – stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W imieniu fundatora – PKN Orlen S.A. pamiątkowe wieczne pióra z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem stypendystom wręczyła Pani Wioletta Kulpa. W tej ważnej chwili uczennicy towarzyszyła Pani Dyrektor Anna Betke. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku.

Stypendium Ani jest dowodem na to, że warto się uczyć. W imieniu całej szkolnej społeczności dołączamy się do gratulacji, składając Ci życzenia dalszych sukcesów. Gratulujemy wspaniałego osiągnięcia, jesteśmy z Ciebie dumni.

Translate »