Przejdź do treści

Egzaminy zawodowy

Harmonogram egzaminów zawodowych CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – CZERWIEC 2023

Harmonogram egzaminów zawodowych CZĘŚĆ PISEMNA – CZERWIEC 2023 z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 – FORMUŁA 2019

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2022/2023 – FORMUŁA 2019

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 roku są jawne – FORMUŁA 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 – FORMUŁA 2019

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA 2023 r.

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Translate »
Skip to content