Przejdź do treści

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie PP2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA MODEL „D”

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji ZIMA 2023 r.

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2023 r.

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2022 roku- FORMUŁA 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 i 2017 – przeprowadzanego w 2022 r.

Translate »