Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
Aktywna tablica

Obrazy: aktywna_tablica.png

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku przystąpił do  programu Ministerstwa Edukacji i Nauki - "Aktywna Tablica". W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie do zakupu:

1. dla Technikum nr 5 w ZSB nr 1 

-        2 monitorów interaktywnych BenQ 75”

-        wirtualne laboratoria przyrodnicze

2. dla Branżowej Szkoły I stopnia  nr 5 w ZSB nr 1 

-        2 monitorów interaktywnych BenQ 75”

-        wirtualne laboratoria przyrodnicze

Udział w Programie Aktywna Tablica wpływa na  podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie TIK, a dzięki temu na podniesienie standardów jakości pracy szkoły. Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Programu są cennym narzędziem aktywizującym uczniów.

W ramach realizacji Programu Aktywna Tablica utworzono Międzyszkolną Sieć Współpracy nauczycieli stosujących TIK. Jej zadaniem jest wymiana doświadczeń, doskonalenie poprzez zmianę metod
i technik nauczania z podających na aktywizujące. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem nauczyciele przeprowadzili lekcje otwarte oraz wypracowali scenariusze zajęć, które zostały upowszechnione
w ramach sieci współpracy.

Zostały przeprowadzone warsztaty w zakresie wykorzystania monitora interaktywnego w jednostce lekcyjnej.

MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY:

-        Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

-        Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie

-        III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej w Płocku 

Zapraszamy do kontaktu wszystkie szkoły uczestniczące w programie Aktywna Tablica, które chcą dołączyć do Międzyszkolnej Sieci Współpracy w zakresie stosowania rozwiązań internetowych.   

 

SCENARIUSZE LEKCJI