Budowlanka.net
Na skróty

Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
Witaj w Budowlance
Rekrutacja do ZSB
Zarządzenie dyrektora
ZSB nr 1 w sprawie ustalenia zawodów w których kształci szkoła


Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów PO ÓSMEJ KLASIE

Regulamin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów PO ÓSMEJ KLASIE

Punkty przyznawane za szczególne osiągnięcia

Punkty przyznawane w rekrutacji do ZSB nr 1 w Płocku w roku szkolnym 2019/2020

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów PO GIMNAZJUM

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów PO GIMNAZJUM

Punkty przyznawane za szczególne osiągnięcia

Punkty przyznawane w rekrutacji do ZSB nr 1 w Płocku w roku szkolnym 2019/2020
Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 dla wszystkich kandydatów do klas I szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Płocku, rozpoczyna się 13 maja 2019 r. o godz. 10.00 i jest wspierana przez system elektroniczny


Uczniowie PO ÓSMEJ KLASIE – będą posługiwać się indywidualnymi kontami naborowymi, dostępnymi poprzez: http://ppo.zjoplock.pl lub https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl
Uczniowie PO GIMNAZJUM będą posługiwać się indywidualnymi kontami naborowymi, dostępnymi poprzez: http://ppo.zjoplock.pl lub https://ponadpodstawowe-plock.nabory.plREALIZOWANE PROJEKTY UNIJNE
ERASMUS dla ZSZ
ERASMUS dla Technikum

Rozwój potencjału kształcenia zawodowego


Dobry zwyczaj wypożyczaj     
Innowacje pedagogiczne
Projektowanie architektoniczne z planowaniem przestrzennym Elementy kosmetologii Uprawnienia elektryczne, cieplne i gazowe
 
Projektowanie elementów instalacji z wykorzystaniem drukarki 3D


 
     
Obrazy: budownictwo.jpg Obrazy: chlodnictwo.jpg Obrazy: wykon.jpg
Technik budownictwa
FILM
Technik chłodnictwa
i klimatyzacji

FILM
Technik robót wykończeniowych
w budownictwie

Obrazy: geodezja.jpg

Obrazy: ochrona.jpg Obrazy: energetyka.jpg
Technik geodeta
FILM
Technik ochrony środowiska
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
FILM
Obrazy: zsz.jpg Obrazy: pracujacych.jpg Obrazy: liceum.jpg
  Branżowa Szkoła I stopnia  Szkoła policealna dla dorosłych
(technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej)

 Liceum ogólnokształcące dla dorosłych
Obrazy: kursy.jpg

 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Portfolio absolwenta  Kształcenie zawodowe
w ZSB nr 1
     
Przewodnik po kierunkach kształcenia PDF
 
Płockie linki