Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
STYPENDIUM Fundacji ORLEN - DAR SERCA
STYPENDIUM Fundacji ORLEN - DAR SERCA

W bieżącym roku szkolnym o stypendium Fundacji ORLEN - DAR SERCA mogą ubiegać się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jeżeli:

  1. są mieszkańcami Płocka;
  2. uzyskali średnią z przedmiotów na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego 4,3 lub wyższą;
  3. mają inne udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu i nauki;
  4. w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat (trzyletni okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej) lub 20 lat (czteroletni okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej)
  5. są zaangażowani w działania społeczne

Stypendium może zostać przyznane osobie, która spełnia łacznie warunki określone w punktach 1-4.

Wypełniony wniosek (po zgłoszeniu on-line do 29.09.2014 r. ) należy wydrukować i wysłać wraz z kompletem wymaganych dokumentów na adres Fundacji: Fundacja ORLEN - DAR SERCA, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z dopiskiem "DIM PŁOCK" do 30.09.2014 r.

 Szczegóły regulaminu i wnioski na stronie: www.orlendarserca.pl