Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
Dobry zwyczaj wypożyczaj

Obrazy: logo_tvp.png

Dobry zwyczaj – wypożyczaj

 

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku dysponuje pracownią do kształcenia praktycznego w zawodach technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, która została wyposażona w ramach projektu pn.: Zawodowe inspiracje w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

W pracowni znajdują się następujące urządzenia:

-       drukarka 3D z oprogramowaniem, materiały eksploatacyjne drukarki

-       stanowisko do badania rekuperatora

-       stanowisko montażowe sprężarkowych układów chłodniczych - stanowisko dydaktyczne

-       stacje napełniania czynnika R134a i R410a

-       stacje odzysku czynnika R134a i R410a

-       piec centralnego ogrzewania - stanowisko dydaktyczne

-       instalacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym - stanowisko dydaktyczne

-       instalacja ciepłej wody użytkowej w domu jednorodzinnym - stanowisko dydaktyczne

-       miernik parametrów instalacji elektrycznej

-       wielozakresowy miernik mocy

-       kamera termowizyjna

 

Informujemy, iż istnieje możliwość nieodpłatnego skorzystania z urządzeń zakupionych w ramach projektu, w ramach sieci współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. mazowieckim. Placówki kształcenia zainteresowane  skorzystaniem z urządzeń na terenie ZSB nr 1 w Płocku  będą miały obowiązek przygotowania i przekazania do ZSB nr 1 w Płocku własnych spisów sprzętu i wyposażenia, który zostanie udostępniony na stronie www.budowlanka.net oraz deklaracji udostępnienia go innym placówkom na określonych zasadach.

Zasady wypożyczenia urządzeń dla zawodów technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZSB nr 1 w Płocku określa umowa użyczenia dostępna w siedzibie szkoły. 

W sprawie nawiązania współpracy prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 024 366 03 80 lub na adres email: budowlanka@budowlanka.net

KARTA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU - POBIERZ DRUK