Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
Spotkanie w firmie IZO-BET
Spotkanie w firmie IZO-BET

Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku wraz z MSCDN w Płocku w dniu 21 lutego 2019 roku zorganizował spotkanie doradców zawodowych ze szkół podstawowych oraz pedagogów/psychologów realizujących w szkole podstawowej zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Spotkanie odbyło się w firmie IZO-BET. Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie przykładu współpracy szkoły branżowej z pracodawcą. Poza doradcami zawodowymi ze szkół podstawowych uczestniczyli w nim przedstawiciele Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie pani Maria Mąka oraz pan Wojciech Rygalski. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filia w Płocku reprezentowały panie Urszula Wojtalewicz i Anna Sulkowska. Z ramienia MSCDN uczestniczyli pan Grzegorz Skwarna - Kierownik Wydziału w Płocku MSCDN, pani Hanna Drzewiecka-Krawczyk nauczyciel konsultant w zakresie psychologiczno-pedagogicznej pomocy szkole oraz pan Marian Kuć nauczyciel konsultant w zakresie edukacji informatycznej, zawodowej i nowoczesnych technik nauczania.

Spotkanie miało charakter wizyty studyjnej pod hasłem „Szkolnictwo branżowe a potrzeby rynku pracy”. Prezes IZO-BET pan Arkadiusz Bielawski zaprezentował Firmę, jej historię
i perspektywy rozwoju, omówił politykę personalną firmy a także doświadczenia wynikające ze współpracy z ZSB nr 1 w Płocku. Uczestnicy gościli także na hali produkcyjnej zapoznając się z charakterem pracy, warunkami i wykonywanymi zadaniami na różnych stanowiskach.
O współpracy z firmą IZO-BETz perspektywy szkoły opowiedziała dyrektor ZSB nr 1
w Płocku pani Anna Betke, zaś informacje na temat staży i praktyk zawodowych, jako pierwszych doświadczeń zawodowych zaprezentowała kierownik warsztatów ZSB nr 1
w Płocku paniLiliana Płaczkowska. Istotne z punktu widzenia doradców było także wystąpienie pana Grzegorza Krużmanowskiego, nauczyciela praktycznej nauki zawodu w ZSB nr 1 w Płocku, który opowiedział o kształtowaniu postaw zawodowych poprzez realizację praktycznej nauki zawodu u pracodawcy.

Przedsięwzięcie odbyło się z inicjatywy szkolnego doradcy zawodowego pani Małgorzaty Strzegowskiej.

Serdecznie dziękujemy panu Arkadiuszowi Bielawskiemu za gościnę.

Obrazy newsów: 52446225_2183206805072850_5036318508586106880_n.jpg

Obrazy newsów: 52478523_2183206871739510_8691466081279148032_n.jpg

Obrazy newsów: 52478552_2183205931739604_314109422420885504_n.jpg

Obrazy newsów: 52514044_2183206198406244_1121068107289329664_n.jpg

Obrazy newsów: 52596209_2183205995072931_852790508517326848_n.jpg

Obrazy newsów: 52596484_2183205871739610_2367632122425901056_n.jpg

Obrazy newsów: 52602982_2183205818406282_7039878116029759488_n.jpg

Obrazy newsów: 52730279_2183206135072917_8944823912852619264_n.jpg

Obrazy newsów: 52893275_2183206731739524_8462306894315257856_n.jpg

Obrazy newsów: 52970881_2183206645072866_14926961268752384_n.jpg

Obrazy newsów: 53268238_2183206348406229_7287796272738598912_n.jpg