Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
Dobry zwyczaj - wypożyczaj

Obrazy newsów: logo_efs.jpg

„Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku”

Dobry zwyczaj – wypożyczaj

 Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku dysponuje pracownią do kształcenia praktycznego w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, która została wyposażona w ramach projektu pn.: Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

 W pracowni znajdują się następujące urządzenia:

-       kocioł  opalany biomasą

-       pompa ciepła

-       turbina wiatrowa

-       panel fotowoltaiczny

-       kolektor słoneczny.

Informujemy, iż istnieje możliwość nieodpłatnego skorzystania z urządzeń zakupionych w ramach projektu, w ramach sieci współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. mazowieckim. Placówki kształcenia zainteresowane  skorzystaniem z urządzeń na terenie ZSB nr 1 w Płocku  będą miały obowiązek przygotowania i przekazania do ZSB nr 1 w Płocku własnych spisów sprzętu i wyposażenia, który zostanie udostępniony na stronie www.budowlanka.net oraz deklaracji udostępnienia go innym placówkom na określonych zasadach.

Zasady wypożyczenia urządzeń dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZSB nr 1 w Płocku określa umowa użyczenia dostępna w siedzibie szkoły. 

W sprawie nawiązania współpracy prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 024 366 03 80 lub na adres email: budowlanka@budowlanka.net

 

KARTA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU - POBIERZ DRUK

Wykaz sprzętu możliwy do wypożyczenia.