Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych, kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Ukończenie liceum i odpowiednich kwalifikacyjnych kursów zawodowych umożliwia absolwentom uzyskanie tytułu technika.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej rozpoczynają naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych od klasy drugiej, absolwenci gimnazjum zaś od klasy pierwszej. Organizacja pracy daje słuchaczom możliwość uczestniczenia równolegle w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Na rok szkolny 2018/19 Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku prowadzi nabór do klasy pierwszej i drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

 Zapraszamy!