Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
Spotkanie szkolnych koordynatorów i dyrektorów szkół uczestniczących w programie Szkoły Aktywne w Społeczności.
Spotkanie szkolnych koordynatorów i dyrektorów szkół uczestniczących  w programie Szkoły Aktywne w Społeczności.

8 maja b.r. w MSCDN Wydział w Warszawie spotkali się szkolni koordynatorzy i dyrektorzy szkół  uczestniczących w programie. Naszą szkołę reprezentowały: Grażyna Kansy i Katarzyna Dziurlikowska.

Spotkanie rozpoczęło się wykładem Pani Małgorzaty Górskiej (nauczyciela -  konsultanta z MSCDN) dotyczącym problemu dyskryminacji uczniów w szkołach (zwłaszcza ze względu na niższy status ekonomiczny) oraz sposobom jej zapobiegania.

Następnie uczestnicy pracowali w dwu grupach wymieniając doświadczenia i podsumowując działania oraz formułując oczekiwania na kolejny rok szkolny.

Na zakończenie spotkania wszystkie szkoły otrzymały tabliczki poświadczające ich udział w sieci SAS.