Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
Projektowanie architektoniczne z planowaniem przestrzennym

Projektowanie architektoniczne z planowaniem przestrzennym - innowacja wprowadzona zostanie w zawodach:

• Technik budownictwa

• Technik geodeta

Wprowadzona do zawodu innowacja umożliwi zdobycie dodatkowych umiejętności

w zakresie budownictwa:

• wykonywanie prac kreślarskich i graficznych z dziedziny projektowania architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego;

• rozpoznawania stylów architektonicznych;

• projektowania nieskomplikowanych konstrukcyjnie, architektonicznie i funkcjonalnie obiektów budowlanych;

• wykonywania plansz oraz modeli architektonicznych i urbanistycznych;

w zakresie geodezyjnego planowania przestrzennego:

• sporządzania map do celów projektowych;

• sporządzania map planistycznych z wykazem przeznaczenia danego obszaru;

• sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego

• opracowania geodezyjnego projektu budowlanego w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

• rozpoznawania i charakteryzowania podstawowych działań gospodarki przestrzennej

 

Inspiracją do wprowadzenia innowacji było duże zainteresowanie uczniów kontynuacją nauki na kierunkach:

• budownictwo

• architektura

• geodezja

• planowanie przestrzenne

oraz chęć poszerzenia ogólnej wiedzy teoretycznej uczniów. Chcemy ich zapoznać z podstawowymi zagadnieniami pracy architekta: od rysunku odręcznego do projektowania komputerowego, z historią architektury i umiejętnościami sporządzania szkiców, rysunków, map do celów projektowych i planów zagospodarowania przestrzennego.

Uczniowie edukują się poprzez zabawę - układanie puzzli 3D, konstruowanie mostów z klocków. Już w klasie pierwszej uczestniczą w zajęciach na Politechnice.

Wprowadzenie innowacji zmierza do stworzenia uczniom deklarującym chęć kształcenia się w przyszłości w zawodach związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną możliwości bliższego poznania specyfiki pracy w wybranym profilu. Wzrost świadomości w tym zakresie zwiększy natomiast ich szanse na dokonanie w niedalekiej przyszłości trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych i uchroni ich przed ewentualnymi porażkami na starcie do kariery zawodowej.

Obrazy newsów: 18010735_1382440608482811_4760764867655915365_n.jpg

Obrazy newsów: 20170405_135057_resized.jpg

Obrazy newsów: img_9002.jpg

Obrazy newsów: img_8997.jpg