Budowlanka.net
Na skróty

Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy: film.png
Obrazy: admin buton.png
Logistyka w budownictwie

Innowacja Logistyka w budownictwie została wprowadzona na prośbę Firmy Leroy Merlin, mogą w niej uczestniczyć uczniowie kształcący się w kierunkach:

 • Technik budownictwa oraz technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • Technik urządzeń sanitarnych oraz technik inżynierii sanitarnej,
 • Technik gazownictwa.

Podpisanie umowy patronackiej przez Firmę jest wpisaniem się w aktualne trendy na rynku pracy, które pokazują, że pracodawcy coraz chętniej chcą współpracować ze szkołami. Innowacja ma na celu przede wszystkim podniesienie jakości kształcenia zawodowego, a także umożliwienie uczniom nabycia umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Zakres współpracy obejmuje:

 • praktyki zawodowe,
 • staż dla najlepszego praktykanta,
 • wycieczki zawodowe,
 • uczestniczenie uczniów w kursach i szkoleniach specjalistycznych,
 • możliwość ubiegania się o pracę przez najlepszych absolwentów,
 • inicjowanie konkursów i sponsorowanie nagród dla uczniów,
 • organizacja szkoleń, pokazów czy seminariów dla uczniów i nauczycieli,
 • doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w zakresie niezbędnym do kształcenia w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa oraz do realizacji innowacji pedagogicznej logistyka w budownictwie.
 • udostępnianie materiałów dydaktycznych,
 • udostępnianie pomieszczeń i sal dydaktycznych,
 • organizowanie wspólnych uroczystości.

Obrazy: 20170305_130221.jpg

Obrazy: 20170328_124646.jpg

Obrazy: 20170328_124802_1.jpg