Budowlanka.net
Na skróty

Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy:  admin buton.png
Kierunki edukacyjne

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2017/2018

Szkoły młodzieżowe:

Technikum:

-        technik budownictwa 311204

-        technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219

-        technik geodeta: 311104

-        technik inżynierii sanitarnej: 311218

-        technik gazownictwa: 311913

-        technik ochrony środowiska: 325511

-        technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 311930

 

Branżowa Szkoła I stopnia (klasy pierwsze): 

-        monter sieci i instalacji sanitarnych: 712618

-        monter izolacji przemysłowych: 712403

-        monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: 712905

-        murarz-tynkarz: 711204

-        monter izolacji budowlanych: 712401

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (klasy drugie i trzecie):   

-        monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych: 712616

-        monter izolacji przemysłowych: 712403

-        monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: 712905

-        murarz-tynkarz: 711204

-        monter izolacji budowlanych: 712401

Szkoła zaoczna:

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych (na wszystkich poziomach kształcenia) 

Szkoła Policealna dla dorosłych:

-      technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 311930

-      technik geodeta: 311104 

-      technik usług kosmetycznych: 514207

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych:

-   B.08 - Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

-   B.09 - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

-   B.12 – Wykonywanie robót dekarskich

-   B.16 - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

-   B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

-   A.61 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy  

 

Ścieżki kształcenia w Zespole Szkół Budowlanych nr 1

Obrazy: sciezka_ksztalcenia.jpg