Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy: film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy: admin buton.png
Umowa patronacka między płockim sklepem Leroy Merlin a Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

9 marca 2017 roku została podpisana umowa patronacka między płockim sklepem Leroy Merlin a Zespołem Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku. Leroy Merlin Płock obejmie swoim patronatem klasy z innowacją pedagogiczną „Logistyka w budownictwie”, kształcące młodzież w następujących zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych oraz technik gazownictwa.

Obrazy newsów: patronat_lm_2.jpg

Umowa ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego, a także umożliwienie uczniom ZSB w Płocku nabycia umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Zakres współpracy obejmuje:

 • praktyki zawodowe,
 • staż dla najlepszego praktykanta,
 • wycieczki zawodowe,
 • uczestniczenie uczniów w kursach i szkoleniach specjalistycznych,
 • możliwość ubiegania się o pracę przez najlepszych absolwentów,
 • wzajemne promowanie kształcenia w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa oraz innowacji pedagogicznej logistyka w budownictwie,
 • inicjowanie konkursów i sponsorowanie nagród dla uczniów,
 • organizacja szkoleń, pokazów czy seminariów dla uczniów i nauczycieli,
 • doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w zakresie niezbędnym do kształcenia w zawodach: technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa oraz do realizacji innowacji pedagogicznej logistyka w budownictwie.
 • udostępnianie materiałów dydaktycznych,
 • udostępnianie pomieszczeń i sal dydaktycznych,
 • organizowanie wspólnych uroczystości.

Nawiązanie współpracy jest wpisaniem się w aktualne trendy na rynku pracy, które pokazują, że pracodawcy coraz chętniej chcą współpracować ze szkołami.

Obrazy: dsc_0327.jpg

Obrazy: dsc_0344.jpg

Obrazy: dsc_0365.jpg