Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ SZKÓŁ SAS 1 – 7 marca 2017
MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ SZKÓŁ SAS  1 – 7 marca 2017

SAS to polska edycja międzynarodowego programu Community Schools. Jego inicjatorem jest amerykańska Fundacja Charles’a Stewart’a Motta, a w jego  rozwoju uczestniczy  Fundacja Open Society. Instytucjami wspierającymi upowszechnienie programu w Polsce są Fundacja Inicjatyw Oświatowych  i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem programu jest rozwój sieci szkół aktywnych w społeczności  czyli promujących partnerstwo między szkołą a społecznością lokalną, aktywizujących społeczność szkolną i mieszkańców, realizujących koncepcję uczenia się przez całe życie, dbających o zapewnienie równego dostępu

do oferty szkoły każdemu uczniowi.

W ramach programu opracowano Międzynarodowe Standardy, które są narzędziem służącym

do samooceny szkoły i planowania jej rozwoju w obszarach: Przywództwo, Partnerstwo, Integracja społeczna, Usługi, Wolontariat, Uczenie się przez całe życie, Rozwój społeczności, Angażowanie rodziców, Kultura organizacyjna szkoły, Uczenie się przez rozumienie.

Dokonana w oparciu o wskaźniki SAS wstępna samoocena szkoły (z udziałem wszystkich podmiotów szkolnych oraz przedstawicieli lokalnego środowiska) pozwoliła nam odpowiedzieć na pytania:

  • Co to znaczy dobra współpraca ze środowiskiem?
  • Czy działania podejmowane przez nas dotychczas spełniają te wymagania?
  • Jakie działania możemy jeszcze podjąć i w jaki sposób je realizować?

Samoocena stała się jednym ze środków do osiągnięcia celu jakim jest rozwój szkoły. Efektem był plan działań szkoły na rok szkolny 2015/16 (opracowany również przy udziale przedstawicieli wszystkich podmiotów szkolnych i lokalnego środowiska). Chociaż nie wszystko udało się zrealizować, to na konferencji podsumowującej realizację programu SAS na Mazowszu

( "SAS jako azymut zmian - powiązać szkołę ze społecznością" – 15 czerwca 2016) prezentacja naszych działań ( Dobre praktyki ) uznana została za jedną z ciekawszych.

W bieżącym roku szkolnym dokonaliśmy ponownej samooceny, która służyła podsumowaniu dotychczasowych działań i ich efektów. Wnioski uwzględnione zostały w planie na rok 2016/17. Wiemy, że jest on bardzo ambitny, ale w tej kwestii odwołujemy się do motta: 

 

Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.

Coniguliaro Dominick  

 

Informacje o działaniach szkoły w ramach programu SAS znajdziecie w zakładce O szkole/ Szkoła Aktywna w Społeczności oraz na szkolnym facebooku.