Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy: film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy: admin buton.png
Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

odbywa się w formie zajęć przedmiotowych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne uczniowie realizują w warsztatach szkolnych, budynku oddanym do użytkowania w 2013 roku, nowocześnie wyposażonym, składającym się z siedmiu sal warsztatowych, laboratorium, dwóch pracowni komputerowych ze specjalistycznymi programami komputerowymi, takimi jak AutoCAD, Rodos 7, Norma Pro, Mikromap, WinKalk, EWMAPA, Brics CAD.


Warsztaty szkolne mają doskonałe zaplecze socjalne i sanitarne (indywidualne szafki dla uczniów, prysznice, pomieszczenie socjalne z zapleczem kuchennym).

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły, pod opieką nauczycieli kształcenia zawodowego wykonują prace remontowe i modernizacyjne na terenie szkoły i miasta. Są to m. in.:

 • prace remontowe – malarskie: siedziby Stowarzyszenia Osób Głuchoniemych – Polski Związek Głuchych Oddział w Płocku, pomieszczeń administracyjno-biurowych w Urzędzie Miasta Płocka, siedziby Rady Miasta ul. 3-go Maja 16, Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz siedziby PCK;
 • demontaż konstrukcji stalowej, przygotowanie jej elementów do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych oraz naprawienie ogrodzenia budynku PTTK Morka;
 • wykonywanie konstrukcji aluminiowych oraz antykorozji metalowych boksów na potrzeby Schroniska dla zwierząt w Płocku;
 • wykonanie robót instalacyjnych, w tym białego montażu oraz robót wykończeniowych pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku;
 • modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i roboty wykończeniowe w siedzibie Spółki Rynex w Płocku;
 • wykonywanie płaszczy ochronnych i izolacji zewnętrznych instalacji technicznych na terenie zakładu Kaefer S.A. w Płocku;
 • wykonanie pomiarów sytuacyjnych celem wytyczenia boiska do piłki nożnej dla wychowanków Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Mościckiego w Płocku – pomoc wolontariuszom Fabryki Dobrej Energii - projektu w ramach programu Wolontariatu ORLEN stworzonego przez pracowników obszaru Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Prace instalacyjno- budowlane w szkole:

 • wykonanie modernizacji archiwum szkolnego;
 • wykonanie robót remontowych wejścia do szkoły (wiatrołap i pomieszczenie frontowe);
 • renowacja skrzydeł drzwiowych i ościeżnic przy wejściu głównym do szkoły;
 • remont pracowni, sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych;
 • remont pomieszczenia sklepiku szkolnego i jadalni dla uczniów;
 • naprawa powłok malarskich w sali konferencyjnej;
 • modernizacja sanitariatów szkolnych, w tym wykonanie nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej;
 • wykonanie izolacji termicznej w szatni szkolnej;
 • remont pomieszczeń administracyjnych-biurowych;
 • wykonanie prac izolacyjnych w węźle szkolnym;
 • wykonanie na terenie szkoły zewnętrznego poligonu ćwiczebnego na potrzeby kształcenia zawodowego.

Obrazy newsów: 2.jpg

Obrazy newsów: 11.jpg

Wszystkie te prace budowlane, instalacyjne i geodezyjne przybliżyły młodzieży specyfikę wybranych przez siebie kierunków kształcenia oraz umożliwiły zapoznanie się ze specyfiką zawodu.

Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku potwierdzają swoje kompetencje zawodowe przystępując do  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, dlatego nasi uczniowie nie muszą jeździć na egzaminy do innych miast. Zdawalność uczniów potwierdzona świadectwami i dyplomami OKE waha się w zależności od zawodu w poszczególnych latach od 76 – 100%. Jest to również zasługą nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy są czynnymi egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów OKE oraz współpracują z KOWEZiU przy opracowywaniu nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach branży budowlanej i instalacyjnej.

Szkoła stawia na naukę nowoczesną i innowacyjną szczególnie w zakresie technologii przyjaznych dla środowiska, budownictwa ekologicznego i systemów energetyki odnawialnej. Uczniowie zdobywają najnowszą wiedzę nie tylko w szkole, ale także biorą udział w szkoleniach, prezentacjach, pokazach i seminariach z zakresu nowych technologii, materiałów i technik organizowanych przy współpracy z firmami, partnerami handlowymi, pracodawcami, m. in.: Notico Fotowoltaika, GEBERIT, Herz, Rothenberger, Rigips, Grundfos Pompy, Instal-Gaz, CLIMA-HIT, Thermaflex, Isover, KAEFER, Seroka Kominki, TPI Topcon, Gamrat Spółka Akcyjna, Caparol, Tikkurila.

Nasza młodzież uczestniczy w wielu dodatkowych kursach i szkoleniach, np. kursie spawania.

Obrazy newsów: resized_20170203_171918.jpg

 

Obrazy newsów: resized_20170203_171918.jpg

W procesie kształcenia zawodowego nie bez znaczenia jest jego europejski wymiar. Od 2008 do 2016 roku zrealizowaliśmy 14 projektów unijnych. Nasi uczniowie znają potrzeby rynku pracy nie tylko w Polsce ale również  Unii Europejskiej. W każdym roku szkolnym uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum realizują kształcenie zawodowe w ramach programów staży i praktyk zagranicznych, które są potwierdzane certyfikatami i dokumentami Europass-Mobility. Do tej pory ze staży w Niemczech skorzystało 584 uczniów. 

Uczniowie mają dostęp do specjalistycznych urządzeń i narzędzi oraz szerokiej gamy  materiałów budowlanych. W ramach kształcenia zawodowego organizowane są liczne wycieczki do zakładów pracy, na budowy zakładów produkcyjnych oraz na konkursy i targi budowlane. Dzięki wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami uczniowie szkoły policealnej i technikum odbywają miesięczne praktyki zawodowe, gdzie pod okiem fachowców, w naturalnych warunkach pracy poznają specyfikę zawodu, jaki w przyszłości chcą wykonywać. Pracodawcy chętnie przyjmują na praktyki zawodowe młodzież naszej szkoły. W tym zakresie współpracujemy m.in. z firmami:

PUH Sp. z o.o., Wodociągi Płockie Sp. z o.o., Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku, GERBUD, Intal-GAZ, CLIMA-HIT, BEST-BRUK, ARKA, Z.P.U. Klima-Went S.J., Firma Handlowo-Usługowa Tobsan, Aqua Heat FUH, Hydro-Central, Pracownia Usług Geodezyjnych „Azymut”, GEO-NAT, GEOWEKTOR, GEOBIS, Pryzmat Biuro Geodezyjne.

Szkoła bierze udział w specjalistycznych programach wspierających szkolnictwo zawodowe:

 • Junkers Robert Bosch Sp. z o.o. – nasi uczniowie znaleźli się w gronie 10 najlepszych uczniów w regionie (Kraków, Warszawa, Poznań) i otrzymali zaproszenie na szkolenie z zakresu funkcjonowania pomp ciepła w centrach szkoleniowych Firmy Junkers.

Obrazy newsów: junkers.jpg

 • Akademia Knauf – Wzorcowa pracownia suchej zabudowy – nasza szkoła otrzymuje wsparcie techniczne w postaci szkoleń dla uczniów i nauczycieli, ma możliwość udziału w konkursie firmy Knauf o zasięgu europejskim, jak również otrzymuje znaczącą zniżkę przy zakupie materiałów w pakietach.

W realizacji kształcenia zawodowego szkoła współpracuje z:

 • Politechniką Warszawską Filia w Płocku – uczniowie wychodzą na zajęcia laboratoryjne, wykłady, seminaria i konferencje, m in. Młodzi dla Techniki czy „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”;

 

Obrazy newsów: 20161116_rozpoczcie_warsztatw.jpg

Obrazy newsów: 20161116_120241_uczniowie_studiujcy_materiay_szkoleniowe.jpg


 • Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Płocku – współpraca w realizacji innowacji pedagogicznej – kosmetologia. W ramach zajęć dodatkowych uczennice systematycznie uczestniczą w zajęciach na terenie Uczelni lub jej pracownicy przychodzą na zajęcia do szkoły.

Obrazy newsów: dsc001922.jpg

Szkoła posiada profesjonalną pracownię kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych, w której będzie prowadzony, w systemie zaocznym, kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji A. 61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy.