Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
Matura 2019

Egzaminy maturalne

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO PISEMNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Oddelegowani nauczyciele do prac w charakterze członka zespołu nadzorującego pisemny egzamin maturalny w maju 2022r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2022 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022


Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram  egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - CZĘŚĆ PISEMNA i CZĘŚĆ PRAKTYCZNA sesja czerwiec 2022

 

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. - FORMUŁA 2012 i 2017

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. - FORMUŁA 2012 i 2017

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2022 roku- FORMUŁA 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - FORMUŁA 2017 - przeprowadzanego w 2022 r.

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - FORMUŁA 2012 i 2017 - przeprowadzanego w 2022 r.

Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminy zawodowe - CZĘŚĆ PISEMNA z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

Harmonogram egzaminy zawodowe - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. FORMUŁA 2019

Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r. - FORMUŁA 2019

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r.w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2022 roku są jawne - FORMUŁA 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 - FORMUŁA 2019