Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
Wyjście klasy 3i do portu PTTK Morka w Płocku
Wyjście klasy 3i do portu PTTK Morka w Płocku

Do tej pory w ramach współpracy uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych wykonali szereg prac budowlano-remontowych w tym m.in remont pomieszczenia bosmanki,  remont i odbudowę schodów spiralnych prowadzących do bosmanatu, wykonali sieć wodociągową na terenie portu wraz z 4 punktami czerpalnymi umożliwiającymi pobór wody na potrzeby mycia jachtów w specjalnie wyznaczonych miejscach. Ponadto wykonali fragment sieci kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzili czyszczenie i udrożnienie już istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz brali udział w wykonaniu zabezpieczenia wzniesienia na potrzeby przechowywania (zimowania) jachtów i wózków slipowych oraz wykonali drogę dojazdową na wspomniane wzniesienie.

Wszystkie prace wykonano za zgodą dyrekcji ZSB oraz pod opieką Grzegorza Serejko.

 

Obrazy newsów: 20161003_112353_2.jpg

 

Obrazy newsów: 20161003_120254_2.jpg

 

Obrazy newsów: 20161003_120435_2.jpg