Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
XIII OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
XIII OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

XIII OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

podsumowanie        

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Dzięń przedsiębiorczości”.
Celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom  konfrontacji  marzeń i oczekiwań zawodowych z praktyką oraz uzyskanie dodatkowych informacji związanych z wyborem dalszej drogi kształcenia oraz możliwościami zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.
Szkoła uczestniczyła we wszystkich dotychczasowych edycjach projektu.
20 kwietnia bieżącego roku w 17 lokalnych firmach i instytucjach na stanowiskach pracy stawiło się 29 uczniów naszej szkoły z 3 klas technikum.
W opinii uczestników wszystkie goszczące ich firmy i instytucje stanęły na wysokości zadania, a zdobyte informacje pomogą im w podjęciu wielu ważnych decyzji zawodowych.
Poniżej lista firm i instytucji, w których uczniowie odbyli jednodniowe praktyki zawodowe.

firma/ instytucja

l. uczniów

Auto Naprawa – Usługi Rolnicze K.Goszczycka Ślepkowo Królewskie

1

F.H.U. B.Gościniak, Nowy Duninów

2

Komenda Miejska Policji w Płocku

1

GEO-NAT, Biała

2

Salon Fryzjerski w Płocku

1

Gospodarstwo Ogrodniczo – Szkółkarskie L.Ziembicki,  Suchodół

1

Usługi Remontowo-Budowlane P.Janecki, Siecień

5

GEOBIS, Gostynin

1

Biuro Usług Geodezyjnych W. Kozłowski, Płock

3

Sebastian JóźwiakUsługi Blacharsko – Dekarskie, Nowa Korzeniówka

2

BER-BUD, Mała Wieś

1

Grupa 7. Dystrybucja (Coca-cola)

1

Przedsiębiorstwo Remontów i Modernizacji Sp. z o. o., Oddział w Płocku

1

WISŁA Płock

1

Flowers & Style, Usługi Florystyczne, Sobowo

4

Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Płocku

1

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku

1

Wszystkim wyżej wymienionym firmom i instytucjom serdecznie dziękujemy.
Uczestnicząc w tym przedsięwzięciu daliście Państwo naszym uczniom szansę na poznanie specyfiki wymarzonego przez nich zawodu czy stanowiska pracy. Uświadomiliście młodzieży konieczność dalszego kształcenia, wskazując kierunki studiów i inne drogi zdobycia wymaganych kwalifikacji. Tylko dzięki pomocy takich właśnie firm i instytucji współczesna szkoła może realizować swoje najważniejsze zadanie, którym jest przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy. Sądzimy, że udział w tym przedsięwzięciu i Państwu przyniesie wymierne korzyści: zdobycie   uznania  dla  osiągnięć  firmy,  budowanie   dobrych  relacji  z  lokalną społecznością czy pozyskanie potencjalnych pracowników.


szkolny koordynator projektu – Grażyna Kansy