Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
Porozumienie podpisane
Porozumienie podpisane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istotny jest fakt, że uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2016/2017 w zawodzie Technik Ochrony Środowiska zostaną objęci innowacją - elementy kosmetologii. W szkole będą realizowane treści z tego zakresu. Uczniowie będą mogli brać udział w wykładach jako wolni słuchacze oraz uczestniczyć jako obrerwatorzy w ćwiczeniach laboratoryjnych. wszystko to zapewni młodzieży szersze możliwości dalszego kształcenia i wyboru kariery zawodowej m.in na PWSZ, na specjalności kosmetologia.

Obrazy: por1.jpg

Obrazy: por2.jpg