Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy:  film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy:  admin buton.png
Pedagog i Psycholog

 

Pedagog i psycholog szkolna

Lidia Człapska

   

Gdzie można otrzymać pomoc i wsparcie

PRZYDATNE ADRESY

INSTYTUCJE POMOCNICZE w Płocku:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

Płock, ul. Zgliczyńskiego 4 (budynek Przychodni Rejonowej), pokoje 112 -114, I piętro,  tel. 24 364-02-48, -49, -50, tel. 24 364-70-95, 24 364 02 79 (prawnicy), www.mopsplock.eu 

Poradnia Rodzinna prowadzona przez:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, ul. Nowowiejskiego 2 (Dom Parafialny, wejście od ul. Ostatniej),  tel. 514 376 954, 511 337 233

Punkt Doradztwa Rodzinnego KAI KAIROS 

prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS, Płock, 09-400 Płock, ul. Rembielińskiego 6a, pawilon handlowy I piętro tel. 24 364-18-17

Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Centrum Psychologiczno –Pastoralne METANOIA

 w Płocku, ul. Kobylińskiego 21A, tel. 24 268-66-81, 24 268-04-48   www.cpp-metanoia.com   

Punkt Konsultacyjny w Miejskim Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych

prowadzony przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka, Płock, ul. Misjonarska 22 tel.: 24 367 17 04, 24 367 17 20

Dom dla osób doznających przemocy w rodzinie

(Hostel czynny 24/7 ) Płock ul. Misjonarska 22,  tel. 660 434 220, 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111

(bezpłatny i anonimowy 7 dni/tydz., godz. 12.00- 02.00 w nocy), pomoc online www.116111.pl/napisz

Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka   800 12 12 12 

(Numer przeznaczony jest również dla rodziców poszukujących pomocy).

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy może przedstawić swój problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

Telefon zaufania dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci   800 100 100  
(poniedziałek – piątek w godz. 12.00-15.00)  pomoc online 
www.800100100.pl/napisz lub pomoc@800100100.pl

800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.

 

Bezpłatna infolinia dla ofiar przemocy w rodzinie:  800 120 002

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Konsultacje w sprawie przemocy prowadzimy wyłącznie drogą telefoniczną 800 120 002, mailową pod adresem niebieskalinia@niebieskalinia.info lub listowną pod adresem Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa.

 Numer alarmowy (teren całej Unii Europejskiej)   112

 Bezpłatna całodobowa Infolinia Głównego Inspektoratu Sanitarnego  800 060 800

Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania Nowych Substancji Psychoaktywnych (NSP) oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają NSP. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

Uzależnienia

Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania  801 199 990 
(czynny codziennie od 16.00 do 21.00 z wyjątkiem świąt państwowych)  

Antynarkotykowa Poradnia Internetowawww.narkomania.org.pl

Bezpłatne porady email, czaty i rozmowy ze specjalistami

Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień: Płock, ul. Miodowa 2, tel. 24 364 53 19

Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna "Monar": Płock, Al. Kilińskiego 6a,
tel. 24364-54-12, www.monarplock.pl   plock@monar.org
Godziny otwarcia: pon. 11-19:00, wt.-pt. 11-17:00

Telefon zaufania 801 889 880 uzależnienie behawioralne (codziennie 17.00-22.00)

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, Internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Płock ul. Misjonarska 22, pok. 1,  
tel. 24 364-76-15

"Vide" Ośrodek Medyczno – Psychologiczny Płock, ul. H. Sienkiewicza 11, tel.: 24 365 66 55,   
797 320 576, www.vide-terapia.pl 

Ośrodek Profilaktyki i Terapii „Jest Czas” prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży KAI KAIROS, Płock, ul. Rembielińskiego 6a, pawilon handlowy, I piętro, tel. (024) 364-18-17

Ośrodek Profilaktyki i Terapii „AZYL” prowadzony przez Fundację Ekonomii Społecznej „PRZYSTAŃ” w Płocku, ul. Dobrzyńska 2A lok. 4, tel. 24 365-60-20