Budowlanka.net
Na skróty

tech_braz_2020m.jpg
Obrazy: programy unijne.png
Obrazy: erasmus.png
Obrazy: avatar.png
Obrazy: edziennik.png
Obrazy: plan lekcji.png
Obrazy: facebook.png Obrazy: film.png
Obrazy: szkola_promujaca.jpg
Obrazy: admin buton.png
Budowlanka promuje Książęce Miasto Płock

Cele konkursu było:

 1. zainteresowanie młodych ludzi przyszłością miasta oraz zachęcenie ich do kształtowania jego pozytywnego wizerunku,
 2. kształtowanie świadomości własnych korzeni,
 3. umacnianie emocjonalnych związków z Płockiem, identyfikowanie się uczniów z własnym miastem,
 4. wzmacnianie więzi z własnym środowiskiem i regionem, tzw. „małą ojczyzną”,
 5. umiejętność reklamowania Płocka w formie plastycznej, literackiej,
 6. popularyzowanie historii miasta Płock, jego tradycji i kultury.

Uczestnicy konkursu mieli możliwość wyboru  jednej z trzech form:

a) opowiadanie – wizja Płocka w perspektywie najbliższych lat

b) wiersz o Płocku,

c) praca plastyczna  -  plakat promujący Książęce Miasto Płock

Uroczystoć uświetnili swoją obecnością pan dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku, dr Tomasz Piekarski i pani Beata Kamińska Kierownik Działu Upowszechniania i Promocji Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Zwycięzcami zostali:

W kategorii praca plastyczna:

Wyróżniono pracę Natalii Kobuszewskiej z Gimnazjum nr 6 w Płocku

 • III miejsce zajęła Klaudia Smulewicz z Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie.
 • II miejsce zajął Alan Rogacki z Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku.
 • Nagroda za zajęcie I miejsca wędruje do Mileny Niedziałkowskiej z Gimnazjum w Siecieniu.

W kategorii wiersz:

 • Wyróżniono wiersz napisany przez Klaudię Szparadowską z Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie.
 • III miejsce zajęła Patrycja Bilicka z Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku.
 •  II miejsce zajął Mateusz Więckowski z Gimnazjum nr 6 im. prof. Władysława Szefera w Płocku
 • Nagroda za zajęcie I miejsca wędruje do  Małgorzaty Kowalskiej z Publicznego Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie

 W kategorii opowiadanie:

Wyróżniono pracę Anety Kraski z Gimnazjum nr 6 w Płocku

 • III miejsce zajął Piotr Krysiak z Gimnazjum nr 6 w Płocku.
 • II miejsce zajęła Oliwia Bartkowska z Gimnazjum w Dobrzykowie.
 • Nagroda za zajęcie I miejsca wędruje do Zofii Czachorowskiej z Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Siecieniu.

Za udział w konkursie serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.

Serdecznie zapraszamy do kolejnej edycji - organizatorzy konkursu:
pani Teresa Kełpińska – Ławicka, pani Ewa  Chacińska – Sporczyk.